foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel&Fax. 053121318-9
zone1@oae.go.th

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4582745
วันนี้
วันก่อน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
110
152
428
4571697
4370
7643
4582745

Your IP: 192.168.4.6
2018-06-19 23:25

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more: ผู้อำนวยการ สศท.1 ร่วมงานพิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยมีนางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more: ส่วนวิจัยและประเมินผล สศท.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และคณะ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายวัฒนะ สุวรรณเขตนิคม เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more: ส่วนสารสนเทศ สศท.1 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทโนโลยี จ.แม่ฮ่องสอน

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวิจัยและประเมินผล จัดให้มีการประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน/ฝ่าย

Read more: ส่วนวิจัยและประเมินผล จัดประชุมเตรียมงานจัดระดมความคิดเห็นแบบกลุ่ม

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ร่วมการสัมมนา เรื่อง “ถั่วเหลืองเชียงใหม่หายไปไหน ทำอย่างไรให้กลับมา” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมกับสำนักเลขานุการ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา

Read more: สศท.1ร่วมสัมมนาเรื่องถั่วเหลืองเชียงใหม่หายไปไหนอย่างไรให้กลับมา

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตรสำรวจข้อมูล List fame และต้นทุนการผลิต ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน และสอบถามภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปี 2560/61 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง

Read more: ส่วนสารสนเทศ สศท.1 ส่งเจ้าที่ออกสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจฯ และการผลิตด้านการเกษตร...

          วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างกระบวนการขับเคลื่อน (Road Map) แก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตถั่วเหลืองทั้งระบบ ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more: ผู้อำนวยการ สศท.1 วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ (Road Map)...