foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel&Fax. 053121318-9
zone1@oae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4632755
วันนี้
วันก่อน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
635
783
2073
4616466
12459
15075
4632755

Your IP: 192.168.4.6
2018-10-16 17:17

        วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง ”ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Read more: สศท.1 ร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร จ.เชียงใหม่

          วันที่ 26 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

Read more: สศท.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช จ.แม่ฮ่องสอน

 

          วันที่ 24 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้นางกุลธิดา  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

Read more: สศท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช จ.เชียงใหม่

          วันที่ 20 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

Read more: สศท.1 ร่วมพิธี MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่

          วันที่ 20 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ร่วมการสัมมนา เรื่อง "โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย : กรณีศึกษาลำไย" ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Read more:  สศท.1 ร่วมสัมมนา "โครงการศึกษาผู้ประกอบธุรกิจผลไม้ไทย:ลำไย"

          วันที่ 19 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ผอ.ส่วนสารฯ และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาซึ่งพืชที่ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิต ได้แก่ ถั่วเหลืองรุ่น 1, 2 ปีเพาะปลูก 2560/61 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1, 2 ปีเพาะปลูก 2506/61. ข้าวปาปรังปี 2561 มันสำปะหลังปี 2561 ลำไย ลิ้นจี่ ปี 2561

Read more: สศท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช จ.พะเยา