หน้าหลัก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel&Fax. 053121318-9
zone1@oae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4601176
วันนี้
วันก่อน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
51
415
466
4588754
7039
8111
4601176

Your IP: 192.168.4.6
2018-08-20 01:35

          วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Read more: ผู้อำนวยการ สศท.1 นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมชี้แจงข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบผลผลิตข้าว ปี2561/62 ณ...

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ คงเกษม เศรษฐกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more: ส่วนวิจัยฯ สศท.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด...

          วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางศิริพร มณีวงค์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Read more: ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สศท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง...

          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง "สืบสานศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม สร้างผืนป่าต้นน้ำ เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่า โดยการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ

Read more: ผู้แทนจาก สศท.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าฯ สืบสาน "ศาสตร์พระราชา"

          วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องโถงกลางอาคารสำนักงาน

Read more: สศท.1 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน 12 สิงหา มหาราชินี

          วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) เป็นประธานประชุม ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

Read more: ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561

          วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 (รอบสิ้นปี)ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง

Read more: ส่วนวิจัยฯ สศท.1 ประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง